How may we help you?

مواد آزمون آزمایشی از چه چیزی تشکیل شده است

مواد آزمون آزمایشی شامل 455 سوال تمرینی و امتحاناتی است که با آزمون های CBR قابل مقایسه است. این مطالب آموزشی افزودنی عالی برای دوره تئوری خودرو است که می توانید خود را از قبل به خوبی آماده کنید. به محض تکمیل ثبت نام، دسترسی مستقیم به این پلتفرم دریافت خواهید کرد و می توانید شروع به کار کنید.