How may we help you?

آیا دوره آزمون آزمایشی صرفا برای شرکت در آزمون کافی است؟

تجربه نشان می دهد مشتریانی که از قبل آمادگی کافی درباره قوانین رانندگی دارند شانس بیشتری برای موفقیت در آزمون داشته اند. با این وجود، گذراندن دوره آموزشی آنلاین قبل از دوره آزمون آزمایشی پیشنهاد می شود. بنابراین ما به دانشجویان خود توصیه می کنیم قبل از خرید دوره آزمون آزمایشی مطمئن شوند که به مطالب آموزش تسلط دارند.