How may we help you?

چگونه می توانم حساب کاربری ساخته شده را فعال کنم؟

پس از ثبت نام در سایت TikLijn.com در حدود 10 دقیقه بعد شما یک ایمیل حاوی لینک فعالسازی دریافت خواهید کرد.